Vuokrausehdot

Huvilan ja Saunan vuokraus- ja peruutusehdot sekä käyttösäännöt

1. Soveltaminen

Huvilan ja Saunan vuokraus- ja käyttöehtoja sovelletaan asiakkaan ja vuokranantajan välillä. Huvilalla ja Saunalla tarkoitetaan Primero-Palvelut Oy:n hallinnoimaa sauna- ja kokoustilaa osoitteessa Päivöläntie 234, 03250 Ojakkala. Asiakkaalla tarkoitetaan tilavarauksen tehnyttä henkilöä, yritystä tai yhteisöä. Asiakas hyväksyy nämä vuokraus- ja käyttöehdot tehdessään tilavarauksen ja maksaessaan tilavuokran.

2. Tilavaraus ja varausvahvistus

Asiakas tekee tilavarauksen joko sähköpostitse tai puhelimitse. Vuokralle antaja vahvistaa varauksen sähköpostitse asiakkaan antamaan osoitteeseen.

3. Tilavuokra ja sen maksu

Asiakas maksaa tilavuokran tai osan siitä varaushetkellä voimassa olevan hinnaston tai saamansa erillisen tarjouksen mukaisesti. Tilavuokra sisältää varausvahvistuksessa mainitut asiat. Tilavuokra maksetaan vuokralle antajan toimittaman laskun ja aikataulun mukaisesti ennen varausvahvistuksessa mainittua tilavuokran alkua.

4. Lisäpalvelut ja niiden maksaminen

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata lisäpalveluita vuokralle antajalta tai sen yhteistyökumppaneilta erillisen sopimuksen mukaisesti. Lisäpalveluihin sovelletaan lisäpalveluita koskevia ehtoja.

5. Peruutusoikeus

Tilavarauksen peruuttamisesta on ilmoitettava viipymättä vuokralle antajalle joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tilavarauksen voi perua viimeistään 14 päivää ennen vahvistettua varauspäivää jolloin maksettavaksi jää varausmaksu tai tilausvahvistuksessa erikseen sovittu summa. Varauksen peruuntuessa 7-13 päivää ennen tilaisuutta, peritään 50% vahvistetusta tilavuokrasta ja varatuista lisäpalveluista. Tilavuokra ja lisäpalvelut tulee maksaa kokonaisuudessaan jos varaus peruuntuu alle 7 päivää ennen tilaisuutta. Vuokralle antaja palauttaa tarvittaessa asiakkaalle sen osan tilavuokrasta ja varatuista lisäpalveluista, joita asiakas ei ole velvollinen maksamaan.

6. Vuokralle antajan peruutusoikeus

Vuokralle antaja voi perua vahvistetun tilavarauksen, jos asiakas laiminlyö tilavuokran ja lisäpalveluiden maksun tai jos tilan käyttö on vuokralle antajasta riippumattomista syistä mahdotonta tai vaikeaa.

7. Huvilan ja Saunan käyttö

Asiakkaalla on oikeus käyttää Huvilaa ja Saunaa varausvahvistuksessa sovittuna aikana. Tila luovutetaan vain asiakkaalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Asiakas ei voi jälleenvuokrata tilaa kolmannelle osapuolelle.

8. Vahingot

Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa vuokralle antajalle sattuneista vahingoista tai laitteiden toimimattomuudesta välittömästi. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot vuokralle antajalle. Vuokralle antaja laskuttaa asiakasta aiheutuneiden vahinkojen mukaan.

Käyttösäännöt

1. Tila on käytettävissä klo 9-23. Asiakkaan varaama aika vahvistetaan varausvahvistuksessa.

2. Tila luovutetaan asiakkaalle aina siistinä. Tila tarkistetaan luovutuksen yhteydessä yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan velvollisuus on huolehtia, että tila on varauksen päättyessä siistissä kunnossa. Vuokralle antaja on oikeutettu veloittamaan asiakasta lisäsiivouksesta erillisen hinnaston mukaisesti.

3. Melun ja häiriön aiheuttaminen tilassa ja pihalla on kielletty.

4. Tulenkäsittely sisällä ja ulkotiloissa on kielletty lukuun ottamatta saunaa ja grilliä. Tupakointi on sisätiloissa ehdottomasti kielletty, ulkona tupakointi on sallittu sille osoitetussa paikassa.

5. Altaaseen tai paljuun hyppääminen on kielletty.

6. Tilan laitteet ja välineet ovat asiakkaan käytössä vuokrauksen ajan. Niiden käytössä on kuitenkin noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta ja laitteiden käyttöohjeita rikkoutumisen estämiseksi.

7. Tilassa tulee noudattaa yleisiä turvallisuussääntöjä. Turvallisuusasiat käydään läpi asiakkaan kanssa tilan luovutuksen yhteydessä.